DIENSTEN EN TARIEVEN FULL SERVICE

Diensten
Forum Advocaten verzorgt een volledige juridische dienstverlening in diverse rechtsdomeinen. Wij adviseren, bemiddelen en onderhandelen waar het kan. Wij procederen indien nodig. Wij beschikken ook over een uitgebreid netwerk van specialisten (notarissen, architecten, boekhouders, deurwaarders,…) die wij graag voorstellen indien wij uw zaak daarmee vooruit kunnen helpen.

Ereloon
Elke zaak is anders. Onze ereloontarieven zijn dan ook op maat van uw zaak.
Bij de bepaling van het ereloon kan rekening gehouden worden met diverse aspecten zoals de complexiteit van de zaak, de eventuele hoogdringendheid, de financiële draagkracht, de mogelijke opbrengst, het behaalde resultaat,…
Meestal wordt een uurtarief bepaald. In bepaalde gevallen kan ook een forfait worden afgesproken. Er bestaan ook andere mogelijkheden. Hierover worden alleszins vooraf individuele afspraken gemaakt.

Kosten
Daarin zitten zowel de kantoorkosten als de gerechtskosten vervat.
Kantoorkosten omvatten kosten zoals verplaatsingskosten, kosten voor (aangetekende) briefwisseling, fotokopies etc.
Gerechtskosten omvatten kosten zoals deurwaarderskosten (kosten van dagvaarding, betekening,..), rolrechten, dossiervergoedingen etc. Wanneer deze door ons worden betaald, worden deze nadien aan kostprijs doorgerekend. Wij lichten dit graag verder toe op onze eerste afspraak.