VASTGOEDRECHT Vastgoed &
Projectontwikkeling

360°-benadering van vastgoed & projectontwikkeling

Forum advocaten biedt een 360°-benadering van vastgoed & projectontwikkeling. De expertise die het kantoor opbouwde in de diverse takken van het recht, wordt specifiek toegespitst op vastgoed en projectontwikkeling. Forum advocaten is dan ook uw juridische vastgoedpartner.

Zo kan ons team u begeleiden op het vlak van de aankoop en verkoop van uw vastgoed, bij de terbeschikkingstelling en het beheer ervan, bij de financiering, bij de ontwikkeling van projecten, bij arbeids-en sociaalrechtelijke aspecten, bij de contacten met de overheid,…

Alle mogelijke takken van het recht komen hierbij aan bod: overheidsrecht (planning, vergunningen, milieu,…), het verbintenissenrecht (koop-verkoop, huur-verhuur, aanneming,…), het zakenrecht (vruchtgebruik, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden), het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, het arbeids- en sociaal recht (schijnzelfstandigheid,…), enz.

We zorgen voor de preventie van conflicten (bv. due dilligence en advisering), voor de onderhandelingen, voor de opmaak of revisie van contracten, voor bemiddeling en, zo nodig, voor de juridische bijstand als advocaat bij zowel de burgerlijke rechtbanken als bij de administratieve beroepsinstanties (Deputatie van de provincie, Minister,…) en administratieve rechtscolleges (Raad voor vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad van State).

Bijzondere expertise

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere expertise die ons kantoor heeft opgebouwd in het domein van vastgoed & projectontwikkeling. Aarzel niet om ons te contacteren.

Aankoop en verkoop van vastgoed

Due diligence (issue spotting, risk assessment, remediëring met het oog op het sluiten van de vastgoedtransactie)
Omgevingsrecht (Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht)
Voorkooprechten
(Bijzondere) informatieplichtenOnderhandeling van asset deal / share deal

Vestiging van zakelijke rechten op vastgoed

(Mede-)eigendomsrecht
Gemene muur
Vruchtgebruik
Recht van erfpacht
Recht van opstal
Erfdienstbaarheden en hypotheek
Bijzondere situatie van mede-eigendom

Projectontwikkeling

Aannemings- of promotieovereenkomsten
Wet Breyne
Overeenkomsten met aannemers, architecten, ingenieurs en andere professionele bouwpartners

Financiering van vastgoed

Vastgoedfinanciering
“Bankability” van vastgoedprojecten
Financieringsmogelijkheden en – vormen
Zekerheden

Investeringsvehikels
Niet gereglementeerde vennootschappen: de NV en BVBA
Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF)
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV)

Ter beschikkingstelling van vastgoed

Woninghuur
Handelshuur
Gemene huurrecht
Bezetting ter bede
Contracten m.b.t. kantoor, logistiek, winkel, residentieel, studentenkamers en zorgvastgoed
Onderhandeling van een huurovereenkomst

Arbeidsrechtelijke en sociale aspecten van vastgoed

Schijnzelfstandigheid
Veiligheid op de werf

Vastgoed en de overheid

Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu): planning, vergunningen, verordeningen,…
Onteigening en erfdiensbaarheden van algemeen nut
Voorkooprechten
Grond- en pandenbeleid
Overheidsopdrachten en concessies
Publiek-private samenwerking
Wooncode

Maximaal oplossingsgericht handelen

Bij Forum advocaten wordt excellent juridisch denken gecombineerd met maximaal oplossingsgericht handelen. We zijn in het bijzonder vertrouwd met de sector van vastgoed en projectontwikkeling en kennen de concrete noden. Wij adviseren en begeleiden dan ook vanuit een jarenlange praktijkervaring in de sector. Een advies in niet louter theoretisch, maar praktijkgericht. De begeleiding stopt niet bij de juridische benadering van het probleem, maar tracht te voorzien in een concrete oplossing. We trachten daarbij, binnen de grenzen van het juridisch mogelijke, creatief, flexibel, innovatief en oplossingsgericht mee te denken.

Duurzaam samenwerken

Bouwen op vertrouwen. Dat is voor Forum advocaten de kern voor groei, zowel voor onze cliënten als voor onszelf. Zowel met onze medewerkers als met onze cliënten bouwen we een duurzame samenwerking op die verder gaat dan een eenmalig kortstondig contact. Op die manier is het mogelijk om mensen en bedrijven echt te leren kennen, te weten hoe zij functioneren om op die manier echt toegevoegde waarde te kunnen bieden.

We work for people, not clients.  Onze aanpak is persoonlijk. We denken niet in problemen, maar in functie van de noden en wensen van mensen en hun onderneming. We begeleiden en adviseren u op de momenten dat het goed gaat, maar we staan eveneens voor u klaar op de momenten dat het dreigt mis te lopen.

Onze visie

U komt bij ons op de eerste plaats. Wij bieden u een forum om in alle vertrouwen uw vragen en problemen voor te leggen. We vertalen deze voor u, binnen de juridische mogelijkheden, naar een haalbare oplossing.

Wie we zijn:

- Een dynamisch en flexibel team van juridische experten
– Met een jarenlange praktijkervaring binnen de sector van vastgoed en projectontwikkeling

Wat we doen:

- Persoonlijke (juridische) advisering en begeleiding.
– Maximaal streven naar maatgerichte, kwalitatieve en praktische oplossingen.

Waar we naar streven:

- Een duurzame samenwerking
– Gebaseerd op heldere, openhartige en transparante communicatie
– Waarbij we bouwen op vertrouwen

Zo is Forum advocaten (meer dan) uw juridische vastgoedexpert.

Volg onze blog

Als u geïnteresseerd bent in relevante en actuele (juridische) informatie in verband met vastgoed en projectontwikkeling, volg dan zeker ook onze blog op onze website www.forumadvocaten.be.

Wij volgen de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op de voet en brengen u via onze blog ook geregeld op de hoogte van het laatste nieuws.

Contacteer ons

Heeft u een vraag voor ons? Contacteer ons en dan nemen we spoedig met u contact.

Forum advocaten
Nassaustraat 37-41
2000 Antwerpen

T 03 36995 65
E info@forumadvocaten.be
W www.forumadvocaten.be