Blog Amazing things that
bring positive results

Openbaar onderzoek m.b.t. voorkeursscenario GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’

De Oude Landen is een bestaand vertakkingscomplex voor spoorweginfrastructuur en de uitbouw van een parkgebied in Ekeren. De aanpassing van de vertakking Oude Landen is essentieel in de afhandeling per spoor van goederen van en naar de Antwerpse zeehaven en vormt een eerste stap in het verhogen van de capaciteit van de goederenas.

Op basis van de resultaten van het gevoerde (milieu-)onderzoek en het goedgekeurde plan-MER opteert de Vlaamse Regering nu voor het bovengrondse scenario als voorkeursscenario voor het vertakkingscomplex Oude Landen. Deze beslissing samen met de conclusies van het gevoerde onderzoek, het goedgekeurde plan-MER bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’ worden nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Comments (0)